Segregering i norske fengsler

Den nye regjeringen vil opprette flere fengsler for utenlandske innsatte. Fengslene vil ha en lavere standard og de innsatte vil miste noen av sine lovfestede rettigheter. Juss-Buss er svært kritiske til en forskjellsbehandling av norske og utenlandske innsatte.

Hege på innvandringsgruppa har skrevet om segregering i norske fengsler i Juristkontakt. Les hele artikkelen her.

Publisert 8. nov. 2013 17:44 - Sist endret 23. mars 2018 17:23