Juss-Buss har bidratt til en alternativ rapport til FNs torturkomité

 

Sommeren  2011 avga Norge sin syvende rapport til FNs torturkomité (CAT). Som en  del av NGO-forum bidro Juss-Buss til utarbeidelsen av en alternativ  rapport, med innspill til departementets rapportering. Rapporten kan  leses ved å trykke her.

Publisert 29. nov. 2011 17:04 - Sist endret 23. mars 2018 17:21