Pressemelding om​ tiggeforbud: Kriminialisering av fattigdom?

Arbeiderpartiet, ved varaordfører Libe Rieber-Mohn, melder at de åpner for at det skal innføres et totalt forbud mot tigging i Oslo. Går Arbeiderpartiet inn for dette vil det innebære at tigging forbys i Oslo kommune.

Juss-Buss stiller seg kritisk til å bruke rettslige sanksjoner for å håndtere de sosiale problemene tiggere står ovenfor. Hele pressemeldingen kan du lese her.

Publisert 11. okt. 2013 11:44 - Sist endret 23. mars 2018 17:23