Pressemelding 21. september 2015

Juss-Buss vil gjennomføre en rettspolitisk aksjon for å sette fokus på et område som sårt trenger et politisk fokus – fri rettshjelpsordningen. Aksjonen innebærer at vi står utenfor Stortinget denne uka og formidler kunnskap om fri rettshjelpsordningen til forbipasserende

Fri rettshjelpsordningen må endres nå!

 

Rettshjelpsloven ble vedtatt i 1980, og formålet var at den skulle være «en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov». Siden den gang har tilgangen til rettshjelp blitt betraktelig strammet inn. Dette mener vi går utover rettssikkerheten til den enkelte.

 

Juss-Buss opplever at flere grupper faller utenfor fri rettshjelps-ordningen her i Norge, blant annet fordi inntektsgrensene er uforholdsmessige lave.

 

- Inntekts- og formuesgrensene har stått på stedet hvil siden 2008. En person som tjener mer enn 246 000 kroner årlig har ikke krav på fri rettshjelp. Mange ressurssvake faller derfor mellom to stoler når de verken kvalifiserer for fri rettshjelp eller har råd til å betale en advokat fra egen lomme, sier Magnus Skarvøy i Juss-Buss.

 

Inntekten til den enkelte burde ikke være avgjørende for rettssikkerheten. Dette temaet er dessverre uten politisk interesse, og dette ønsker Juss-Buss å sette på agendaen.

 

Justis- og beredskapsdepartementet har nå lagt arbeidet med lov om fri rettshjelp på is. I mellomtiden står mange uten mulighet for advokathjelp. Slik situasjonen er nå kreves det en drastisk endring i tilgangen til fri rettshjelp.

 

- I fjor behandlet Juss-Buss hele 360 saker om lønnsinndrivelse. I disse sakene får man ikke fri rettshjelp. Det er påfallende at et så stort udekket rettshjelpsbehov må dekkes av frivillige jusstudenter sin arbeidsinnsats, sier Skarvøy.

 

For spørsmål eller utfyllende informasjon, kontakt Mangus Skarvøy på sag@jussbuss.no eller tlf. 465 48 877.

Publisert 21. sep. 2015 10:44 - Sist endret 24. mars 2018 19:10