Oslo kommune leker med livet til bostedsløse

Mona McKiernan i sosialrettsgruppa kommenterer den uholdbare situasjonen for Oslos bostedsløse i Aftenposten. Oslo kommune overholder ikke regelverket for bostedsløse, og leker med deres liv i kulden. Kommunen mener tilbudet er godt nok. 

Les hele artikkelen her.

Publisert 16. jan. 2014 10:23 - Sist endret 24. mars 2018 19:10