Juss-Buss har levert høringsforslag om økt bruk av konfliktråd

Juss-Buss har over 50 saksmottak i fengsel hvert år og tar årlig i mot ca. 530 henvendelser vedrørende fengselsrett og straffegjennomføring. Gjennom vår praksis har vi opparbeidet oss bred erfaring på området.

I samarbeid med Rettspolitisk forening har fengselsgruppa ved Juss-Buss kommet med bemerkninger til høringsforslaget om økt bruk av konfliktråd i straffegjennomføringen og overfor ungdom.

Les høringsforslaget her

Innhold

Publisert 18. apr. 2012 19:11 - Sist endret 23. mars 2018 17:23