Debatt: Ny klageordning for utlendingssaker – en forbedring?

I anledning Juss-Buss’ 40-årsjubileum ønsker vi å invitere til debatt om ny klageordning for utlendingssaker på Chateau Neuf- klubbscenen mandag 19. september kl. 18:00. 

 

Siden 2001 har Utlendingsnemnda vært klageorgan på utlendingsfeltet, og har avgjort skjebnen til mange tusen utlendinger. Regjeringen opprettet i juni 2009 et utvalg som skulle vurdere en ny klageordning for utlendingssaker. Man ønsket en helhetlig vurdering av organiseringen og særlig at utvalget skulle se på hensynene til rettsikkerhet, rask og effektiv saksbehandling, legitimitet og muligheten til politisk styring. Utvalgets innstilling, NOU 2010:12, kom i desember 2010 og er nå på høring.

Juss-Buss ønsker å debattere utvalgets innstilling. Vil forslaget innebære en forbedring i forhold til dagens situasjon? Går forslaget langt nok i å ivareta rettsikkerheten og legitimiteten til klagesaksbehandlingen? Er politisk styring av utlendingsforvaltningen betenkelig ut fra et rettssikkerhetsperspektiv?

 

Debattpanel:

Jonas Myhre – Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett

Ann- Magrit Austenå- generalsekretær i norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Heikki Holmås – leder i kommunal- og forvaltningskomiteen (SV)

Steinulf Tungesvik – medlem i Mæland-utvalget

Lise Christoffersen - innvandringspolitisk talsperson for arbeiderpartiet

 

Ordstyrer:

Trygve Nordby- tidligere direktør i UDI, nåværende generalsekretær i europabevegelsen

 

Kom å delta på debatt om høsten heteste tema.

Publisert 12. sep. 2011 16:17 - Sist endret 23. mars 2018 17:21