Fengselsgruppa hos Juss-Buss har skrive nye høyringsutspel

I løpet av hausten har fengselsgruppa hos Juss-Buss skrive fleire høyringar.

Den eine handlar om rammevilkåra for oppstart og drift av rusmeistirngseiningar i fengsel. 

Den andre høringa tek for seg Kriminalomsorgens registrering og bruk av opplysingar i INFOFLYT-systemet

Den siste høyrunga er om den valfrie protokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT).

Publisert 13. nov. 2012 19:04 - Sist endret 13. nov. 2012 19:07