Norge bryter menneskerettighetene når folk må sove ute.

Sosialrettsgruppa har skrevet artikkel om den uholdbare situasjonen til bostedsløse i Oslo. Vi mener Oslo kommune bryter lov om sosiale tjenester i NAV og internasjonale forpliktelser etter FNs konvensjons om økonomiske, sosiale og politiske rettigheter.  

Les artikkelen her.

Publisert 16. jan. 2014 10:31 - Sist endret 24. mars 2018 19:10