Når kulda setter inn...

Mona Mjøen McKiernan på sosialgruppa har skrevet leserinnlegg til Stud.Jur om fattig tilreisende EØS-borgeres rett på sosialhjelp i Norge. McKiernan mener den norske stat må ta større ansvar for at personer som oppholder seg her ikke fryser ihjel nå i vinter.

Artikkelen kan leses her.

Publisert 4. nov. 2013 14:09 - Sist endret 23. mars 2018 17:23