Nansenpasset 2011

 

Det bor 400 papirløse barn i Norge. Foreldrene deres har levd åpent i det norske samfunnet. De aller fleste har jobbet, betalt skatt, latt ungene gå i barnehage og på skole og jobbet aktivt for å bli norske. De kommer fra land foreldrene mener det er utrygt å vende tilbake til og de kan heller ikke tvangsreturneres dit. Likevel har norske myndigheter bestemt at de ikke får bli. De papirløse lever uten trygghet og fremtidshåp. Er det et slikt Norge vi vil ha?

 

Det pågår nå drøftelser i regjeringen om fremtiden til disse barna. Vær med på å sette ditt preg på et solidarisk Norge – gå inn på www.facebook.com/ladembli

Nansenpasset var det første godkjente reisedokumentet for statsløse flyktninger. Det ble innført i 1922 og var i 1942 godkjent i 52 land. I Norge finnes det 400 papirløse barn som ikke kan tvangsreturneres til hjemlandet. De fortjener den sjansen et Nansenpass kan gi dem.

Bak aksjonen Nansenpasset 2011 står ansatte i Dinamo i samarbeid med Nansenskolen og Papirløskampanjen.

Publisert 5. okt. 2011 12:55 - Sist endret 23. mars 2018 17:21