JUSS-BUSS SØKER FIRE STUDENTER TIL SPENNENDE FORSKNINGSPROSJEKT

Juss-Buss planlegger å utføre en omfattende undersøkelse høsten 2012 av rettshjelpsbehovet i det norske samfunnet. Vi søker i denne sammenheng fire engasjerte studenter til å gjennomføre analysearbeidet gjennom 60 studiepoengs masteravhandlinger.

Søknadsfrist 1. juni.

Undersøkelsen må ferdigstilles vår 2013.

Juss-Buss har siden 1971 gitt gratis rettshjelp på de rettsområder hvor behovet for dette har vært størst: Et forskningsprosjekt som det vi nå ønsker å sette i gang, var også grunnlaget for oppstarten av Juss-Buss. Undersøkelsen i 1970 dannet utgangspunktet for en lang tradisjon med rettshjelpsundersøkelser, som er unike både i norsk og internasjonal sammenheng.

En ny rettshjelpsundersøkelse er nå nødvendig, fordi samfunnet stadig er i endring og behovet for rettshjelp er tilsvarende dynamisk. Å avdekke det sosiale behovet for rettshjelp og utviklingen av dette er viktig for at det skal treffes gode beslutninger på politisk nivå og at rettshjelpsorganisasjoner skal tilpasse seg behovet. Det er derfor av stor betydning å videreføre arbeidet som tidligere har blitt gjort, og at vi fortsetter å bidra til forskningsprosjekter med faglig tyngde. 

Prosjektet gir kandidatene en enestående mulighet til å utføre et rettssosiologisk forskningsprosjekt med Juss-Buss’ unike perspektiv som hjelpemiddel. Juss-Buss vil sette av minst en måned fulltids drift til prosjektet i forbindelse med deltakelse i datainnsamlingen. Kandidatene vil i stor grad være deltakende i avgjørelsen av hvilke områder man ønsker å undersøke, og vil selv kunne utarbeide metode, formulere problemstilling og gjennomføre analysene selvstendig. Prosjektet gir 60 studiepoeng til hver og kvalifiserer til lån og stipend. Kandidatene vil få kontorplass og faglig oppfølgning ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Det vil søkes om støtte fra Justisdepartementet og andre instanser, stipend på nivå med vitenskapelige assistenter. Søknader om pengestøtte vil kunne inngå som en del av oppgavene. 

Vi leter etter studenter som har:
Bakgrunn i jus, eventuelt kriminologiske eller rettssosiologiske fag.
Engasjement
Integritet
Gode faglige kvalifikasjoner 
Gode samarbeidsevner
Og er:
Løsningsorientert
Strukturert
Arbeidsom
Karakterer er ikke av avgjørende betydning. Erfaring fra Juss-Buss vil tillegges vekt.

Kortfattet søknad og CV sendes Juss-Buss, ved daglig leder (leder@jussbuss.no). Referanser og attester er ønskelig.
Ved spørsmål, ta kontakt med Juss-Buss, ved daglig leder Kirsten Vikesland Mæhle (leder@jussbuss.no, 906 34 225) eller faglig leder Olaf Halvorsen Rønning (o.h.ronning@jus.uio.no).

Søknadsfrist 1. juni.

Undersøkelsen må ferdigstilles vår 2013.

Arbeidssted: Oslo

Publisert 21. mai 2012 16:38 - Sist endret 23. mars 2018 17:23