Lovlig, men med livet på vent

Den klare hovedregel i Norge er at alle utlendinger må dokumentere sin identitet når de søker om opphold i landet. Det gjør man ved å framlegge gyldig pass eller andre identitetsdokumenter som har notoritet. Noen klarer å sannsynliggjøre sin identitet gjennom en troverdig historie og får asyl. Klarer man ikke det, kan man få en begrenset tillatelse etter utlendingsloven.

Ksenia i Juss-Buss har skrevet en artikkel om utlendinger med identitetstvil som ble trykket i Advokatbladet i juni. Få med deg artikkelen her

Publisert 13. sep. 2013 09:55 - Sist endret 23. mars 2018 17:23