Ledige stillinger

Vil du jobbe i Juss-Buss?

Hos oss får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder. Vi gir deg ansvaret for egne klienter, og du får jobbet med advokater og det offentlige som motpart.

Gjennom blant annet utspill i media og høringsuttalelser prøver vi å endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper. Etter ett år hos oss får du godkjent 30 studiepoeng.

Søknadsfrist for å begynne som medarbeider til våren er 1. november.

Du må ha bestått 2. avdeling eller offentlig rett grunnfag før du begynner å jobbe hos oss. Det legges særlig vekt på dine personlige egenskaper og ditt engasjement. Karakterer har ikke avgjørende vekt.

På grunn av høye søkertall har vi ikke lenger kapasitet til å innkalle alle søkere til intervju. Vi oppfordrer derfor til å skrive en god og gjennomarbeidet søknad.

Søknad, CV, attester og karakterutskrift sendes til leder@jussbuss.no, eller Juss-Buss  v/daglig leder,  Arbins gate 7, 0253 Oslo.

Merk konvolutten "Søknad". Ring oss gjerne på telefon 22 84 29 00 hvis du har spørsmål.

Publisert 29. okt. 2015 10:41 - Sist endret 25. mars 2018 20:17