Lansering av Rettshjelpsundersøkelsen 2013

Juss-Buss hadde lansering av rettshjelpsundersøkelsen "Rettshjelp 2013" tirsdag 16. september på Litteraturhuset. Professor Kristian Andenæs innledet med en gjennomgang av rettshjelpsordninga i et historisk perspektiv. Forfatterne av undersøkelsen, Silje Hasle og Ida Jordal, presenterte deretter oppgavens hovedfunn. Ettersom undersøkelsen avdekker at forvaltningas, herunder NAV og UDI, veilednings- og opplysningsplikt ikke fungerer godt nok, kommenterte Haakon Hertzberg (NAV) og Stian Molvik (UDI) funnene. Deretter kommenterte statssekretær i Justisdepartementet, Himanshu Gulati, oppgavens funn. Han lovet at Justisdepartementet skal bedre rettshjelpsordninga, og at de forhåpentligvis skal sende ut et notat på høring i løpet av 2014. Lanseringsfesten ble avsluttet med sang fra Ida Isax.

"Rettshjelp 2013" kan du lese her.

Publisert 19. sep. 2014 15:52 - Sist endret 24. mars 2018 19:10