Lansering av rettshjelpssamarbeid

Juss-Buss og 13 andre organisasjoner har inngått et samarbeid om å jobbe for en styrking rettshjelpsordninga. Organisasjonene har samlet seg om en felleserklæring, og har mandag 15. juni også en felleskronikk om rettshjelpsordningen på trykk i Aftenposten.

«Rettshjelp er ikke bare en rettssikkerhetsgaranti, det er også et helt sentralt velferdsgode. Ordningen med fri rettshjelp har derfor stor velferdsmessig betydning, og strekker seg langt utover justispolitikken». Dette er en av de innledende formuleringene i felleserklæringen som de 14 organisasjonene nå har samlet seg om. I erklæringa pekes det på en rekke forbedringspunkter i dagens rettshjelpsordning, herunder at flere rettsområder må omfattes av rettshjelpsloven, at inntekts- og formuesgrensene for å få fri rettshjelp må økes, at stykkprissatsene i rettshjelpsordningen må samsvare med faktisk nedlagt arbeidstid, og at salærsatsen årlig må økes minst på linje med lønnsveksten ellers i samfunnet.

Felleserklæringa ble overrukket Venstres justispolitiske talsperson Iselin Nybø på Løvebakken 15. juni 2015.

De 13 organisasjonene som deltar i samarbeidet i tillegg til Juss-Buss er Advokatforeningen, Gatejuristen, JURK, Norske Kvinners Sanitetsforening, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Jushjelpa i Midt-Norge, Jusshjelpa i Nord-Norge, Jussformidlingen, ICJ-Norge, Personskadeforbundet LTN, Rettspolitisk forening, NOAS og Stiftelsen Rettferd for Taperne.

Publisert 15. juni 2015 17:03 - Sist endret 24. mars 2018 18:39