Lansering av "Rettshjelp 2013"

Våren 2013 deltok 25 av Juss-Buss’ medarbeidere i en rettshjelpsundersøkelse i et urbant miljø. Det ble gjennomført 105 intervjuer fordelt på 103 husstander. Målet med intervjuene var å kartlegge behovet for rettshjelp blant utsatte grupper i samfunnet, og i hvilken grad dagens rettshjelpstilbud imøtekommer dette behovet.

Tirsdag 16. september kl. 19:00 2014 inviterer Juss-Buss og Advokatforeningen til lansering av den ferske rettshjelpsundersøkelsen «Rettshjelp 2013». Arrangementet holdes i rommet Nedjma på Litteraturhuset. Det blir lett servering.

Faglig program:

- Innledning om rettshjelp i et historisk perspektiv v/ professor Kristian Andenæs

 - Presentasjon av oppgavens hovedfunn v/ Silje Hasle og Ida Jordal 

 - Kommentarer til funnene om forvaltningas veiledningsplikt v/ Haakon Hertzberg (NAV) og Stian Molvik (UDI)

- Kommentarer til undersøkelsen og planer for rettshjelpsordninga v/ Jan Arild Ellingsen (justiskomiteen for FrP) og Glenn Simon Nerdal (politisk rådgiver for FrP)

Etter det faglige programmet vil Ida Isax spille noen låter for oss. Deretter er det mulig å fortsette samtalen i baren på Litteraturhuset.

Publisert 25. aug. 2014 10:27 - Sist endret 24. mars 2018 18:39