Juss-Buss’ høringsuttalelse til Listhaugpakka

Den 9. februar gikk fristen for å komme med innspill til regjeringens forslag «Innstramminger II» ut. Juss-Buss er svært negative til forslaget, som innebærer en massiv innstramming i regelverket på utlendingsfeltet, først og fremst i reglene om familieinnvandring, asylsøknader og permanent oppholdstillatelse. Vi ser med stor bekymring på forslaget som, hvis det går gjennom, vil få fatale konsekvenser for våre klienter. Forslaget er et hastverkspreget arbeid som ikke er grundig utredet på noen områder, og vi mener det er kritikkverdig at departementet ikke har foretatt noen ordentlige vurderinger av Norges folkerettslige og menneskerettslige forpliktelser. Innstrammingene er fulle av snubletråder for utlendinger og asylsøkere. Du kan lese den her.

Publisert 12. feb. 2016 14:41 - Sist endret 24. mars 2018 06:20