Kontraktsfrihet til ugunst for leietaker.

Hana Temsamani fra fengsels- og husleiegruppa på Juss-Buss har skrevet en artikkel om kontraktsfriheten i leieforhold. Kontraktsfriheten gir utleier mulighet til å avtale seg til gunstigere vilkår på leietakers bekostning. Et stadig presset leiemarked resulterer ofte i at leietaker står uten annet valg enn å godta kontrakter med urimelige plikter. Les hele artikkelen her.

Publisert 6. feb. 2014 16:56 - Sist endret 24. mars 2018 18:39