Kan ta livsgrunnlaget fra de svakeste

Ulvhild Mamelund og Mona Mjøen McKiernan på sosialrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet innlegg i Aftenposten om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. De kommenterer at arbeidsministeren ikke tar hensyn til at en slik ordning kan ta livsgrunnlaget fra de svakeste.

Les hele innlegget her.

Publisert 11. nov. 2013 13:15 - Sist endret 23. mars 2018 17:23