Juss-Buss søker ny kontormedarbeider

Juss-Buss søker ny kontormedarbeider, gjerne en jusstudent. Arbeidstiden er 10 timer pr. uke, hver mandag fra kl. 10-15 samt 5 fleksible timer. Arbeidet består i å betjene sentralbord, arkivering, lønnskjøring og annet forefallende arbeid. Stillingen har en timelønn på kr. 130,-. Send kortfattet søknad og CV til leder@jussbuss.no innen 4. november. Ta kontakt på leder@jussbuss.no dersom du har spørsmål til stillingen.
Publisert 23. okt. 2013 17:41 - Sist endret 23. mars 2018 17:23