Juss-Buss på NRK

Juss-Buss uttalte seg til NRK om lang ventetid på å få forkynt asylvedtak. 

"Da jeg tok kontakt med politiet fikk jeg i svar at «oi, det ser ikke ut til at det er blitt sendt ut noe beskjed i posten fra oss», forteller Marte Eikeland Vangen i Juss-Buss. (...) For det første, så synes jeg det vitner om en manglende respekt og forståelse for den sårbare situasjonen asylsøkere er i. De er usikre og har livet på vent."

Les hele artikkelen og se innslaget her

Publisert 25. okt. 2013 13:54 - Sist endret 23. mars 2018 17:23