Juss-Buss om tiggeforbudet

Medarbeider i Gategruppa, Hanne Skårberg, var den 23.01 i VG og uttalte seg som om Juss-Buss sitt standpunkt angående det foreslåtte lovforslaget om tiggeforbud. Du kan lese den her.

Publisert 28. jan. 2015 17:58 - Sist endret 24. mars 2018 18:39