Juss-Buss har inngitt merknader til høringen om EMD-reformen og Norges oppfølging av Interlaken-prosessen

Juss-Buss har inngitt merknader til høringen om EMD-reformen og Norges oppfølging av Interlaken-prosessen.Vi fremhevet spesielt betydningen av rettshjelp for å effektiviseremenneskerettighetsbeskyggelsen. I tillegg ble det fremhevet at oppfølging av menneskerettighetsforpliktelsene må skje mer planmessig, og at kunnskapen om menneskerettigheter hos forvaltningen må økes.

Merknadene kan du lese her.

Publisert 9. des. 2011 11:13 - Sist endret 23. mars 2018 17:21