Juss-Buss arrangerer debatt om identitetstvil i utlendingssaker

Hvordan er det å leve uten bevis på sin identitet? Hva skal til for å sannsynliggjøre hvem man er? Hvordan påvirker dagens politikk og praksis integreringen? Er dagens praksis hensiktsmessig?

Selv om problemet skaper store problemer for de mange som rammes, har temaet har inntil nylig fått lite omtale i samfunnsdebatten. Juss-Buss inviterer derfor til debatt om identitetstvil i utlendingssaker tirsdag 30.september kl. 1800 på Litteraturhuset. Juss-Buss mener lovverket ikke er godt nok for å avklare situasjoner der det foreligger tvil om identitet. Dersom du ikke oppfyller lovens hovedkrav til klarlagt identitet, og UDI ikke legger forklaringen din til grunn, står du uten mulighet til å avklare den - verken nå eller i fremtiden. Som et resultat er du avskåret fra å oppnå... de samme rettighetene som nordmenn har. Det er heller ikke gunstig for samfunnet at personer som har tillatelse til å oppholde seg i Norge, lever med uavklart identitet. Vi ønsker en debatt om hvorvidt kravet til å sannsynliggjøre sin identitet er for strengt. 

Dette er noe av spørsmålene som tas opp i paneldebatten, bestående av:

Rolf Henry Anthonisen, UDI

Jon Ole Martinsen, NOAS

Geir Jørgen Bekkevold, KrF

Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU

Ordstyrer: Halvor Frihagen

Velkommen!

Publisert 22. sep. 2014 19:03 - Sist endret 24. mars 2018 18:39