Juss-Buss' årsrapport 2014

Juss-Buss' årsrapport for 2014 ligger nå ute på hjemmesiden. Her finner du informasjon om vår saksbehandling i 2014, hvor mange saker vi behandlet, hva slags saker det var og så videre. Rapporten kan du finne under fanen publikasjoner, eller lese her.
Publisert 6. mars 2015 11:13 - Sist endret 23. mars 2018 17:35