Instanser som jobber med familierett

Juss-Buss jobber ikke lenger med familierett etter torsdag 4. juni, se pressemelding for mer informasjon. Hvis du har en familiesak, kan du ta kontakt med disse instansene.

Hvis du ønsker direkte rådgivning med en advokat, kan du ta kontakt med advokater gjennom nettsiden www.advokatenhjelperdeg.no.

Videre har Advokatforeningen en rådgivningstjeneste over hele landet, som heter Advokatvakten. Du finner informasjon om denne tjenesten på samme nettside.

Det kan hende at du har krav på fri rettshjelp hvis du faller innenfor inntektsgrensen. Ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke for informasjon rundt fri rettshjelp. Hvis du bor i Oslo og Akershus, kan du ta kontakt med Kontoret for fri rettshjelp:

Fri rettshjelp – Oslo kommune, Oslo og Akershus – Tlf: 23 48 79 00
Advokater yter gratis rettshjelp til personer som faller inn under lov om fri rettshjelp i Oslo og Akershus. Ta kontakt med Fylkesmannen din for mer informasjon.

Hvis du ønsker at noen skal utrede saken din, kan du ta kontakt med de studentdrevne rettshjelpstiltakene:

Jussformidlingen i Bergen – Tlf: 55 58 96 00
Jussformidlingen er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter rettshjelp innenfor flere saksområder, deriblant familierett. Åpningstider: mandag og tirsdag fra kl 9 til kl 15. Onsdag og torsdag fra kl 9 til kl 17.

Juridisk rådgivning for kvinnerTlf: 22 84 29 50
Juridisk rådgivning for kvinner er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter rettshjelp til kvinner i flere saksområder, deriblant familierett. Tar imot nye saker ved oppmøte og på telefon mandag og onsdag fra kl 9 til kl 15.

Jushjelpa i Midt-Norge – Tlf: 73 51 52 50
Jusshjelpa i Midt-Norge er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp i blant annet familierett. Tar imot nye saker mandag til fredag fra kl 9 til kl 15.

Jushjelpa i Nord-Norge – Tlf: 77 64 45 59
Jusshjelpa i Nord-Norge er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp i blant annet familierett. Åpningstider: mandag til torsdag fra kl 10 til kl 14.

Du kan også se på våre brosjyrer for ektefeller og samboere

For øvrig kan man kontakte:

Lovinfo – www.lovinfo.no
En nettside hvor man kan sende inn et juridisk spørsmål på e-post. Etter noen dager blir man oppringt av en advokat som gir opptil en halv time gratis veiledning.

Publisert 1. juni 2015 16:22 - Sist endret 23. mars 2018 17:35