Innspill til Norges midtveisrapport til FNs menneskerettighetsråd - UPR

Juss-Buss har kommet med innspill til Norges midtveisrapport om oppfølgning av anbefalingene fra FNs menneskerettighetsråd under ordningen "Universal periodic review" (UPR). Les anbefalingene her:

Last ned mediefil
Publisert 27. apr. 2012 18:30 - Sist endret 23. mars 2018 17:22