Høyringsytring om forslag om forbod mot tigging

Juss-Buss stiller seg negativ til begge forslag om tiggeforbod. Etter vår meining er det ein grunnleggjande rett å kunne be om hjelp. Vi har vanskeleg for å sjå at det ligg føre bevis for at tigging automatisk fører til uorden og kriminalitet slik at ein må regulere det gjennom forbod.

Les høyringsutsegnet her

Publisert 19. sep. 2014 16:00 - Sist endret 24. mars 2018 18:08