Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

Fengselsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslaget til endringer i straffegjennomføringsloven. Endringsforslaget vil gjøre det mulig å overføre mennesker som er straffedømt i Norge, til soning i utlandet. Juss-Buss stiller seg svært kritiske til forslaget, som vi mener er unødvendig, mangelfullt utredet og potensielt grunnlovsstridig. Høringsuttalelsen kan du lese her.

Publisert 2. mars 2015 16:09