Høringsuttalelse om tiggeforbud

Juss-Buss er negative til forslaget om å endre politiloven § 14 slik at kommunene får adgang til å forby tigging på offentlig sted. Et tiggeforbud vil innebære å nekte mennesker som er i en vanskelig situasjon å be om hjelp. Juss-Buss mener at sosial nød må møtes med andre tiltak enn sanksjoner, da bøter og straff er lite egnede tiltak mot fattigdom. Les høringsuttalelsen her.

Publisert 23. apr. 2014 15:50 - Sist endret 24. mars 2018 18:08