Høringsuttalelse om aktivitetsplikt i sosialsaker

Juss-Buss er kritiske til forslaget om at NAV må stille aktivitetskrav til alle som får sosialhjelp. Les vår høringsuttalelse her.
Publisert 5. sep. 2014 14:22 - Sist endret 24. mars 2018 18:08