Høringssvar om endringer i straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven

Høringsforslaget inneholdt svært ulike forslag til endringer i straffegjennomføringsloven. Juss-Buss stilte seg positiv til forslaget om økt bruk av overgangsbolig i straffegjennomføringen med tanke på insattes mulighet til rehabilitering. Videre stilte vi oss svært skeptiske til de foreslåtte endringene i straffegjennomføringsloven § 14, som regulerer Kriminalomsorgens adgang til å tvangsoverføre insatte. Vi mener de foreslåtte hjemlene gir Kriminalomsorgen en for vid adgang til å foreta slike overføringer.

Høringsinnspillet kan leses her

Last ned mediefil
Publisert 7. juni 2012 10:12 - Sist endret 7. juni 2012 10:56