Helse og omsorgstjenester for innsatte i fengsel

I veilederen for hvordan praksisen rundt helsetjenester i fengselet bør være har departementet arbeidet med implementering av de europeiske fengselsreglene. Juss-Buss støttet i sin høringsuttalelse dette arbeidet, men syntes likevel man var for vag når det gjaldt praksisen tilknyttet det psykiske helsetilbudet til de innsatte. Vi gav også tilbakemeldinger om innsattes klageadgang, og tilsynsrådenes manglende rolle som kontrollorgan. Høringsuttalelsen kan leses her

Publisert 7. juni 2012 11:08 - Sist endret 7. juni 2012 11:11