Høringsuttalelse om endring i gjeldsordningsloven mv

Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse vedrørende foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven med mer. Juss-Buss kunne stille seg bak flere av forslagene fra Barne- likestillings- og diskrimineringsdepartementet. Det er særlig positivt at det ble foreslått å samordne satsene for livsopphold ved utleggstrekk, men Juss-Buss er bekymret for nivået på satsene.  

Høringsuttalelsen kan du lese her

Publisert 7. juni 2012 11:15 - Sist endret 7. juni 2012 12:48