Debatt om sosiale menneskerettigheter i Grunnloven

Juss-Buss arrangere debatt på Frokostkjelleren tirsdag den 24. april kl 18.00. Spørsmålet er om menneskerettighetene skal inn i Grunnloven, og da med fokus på de sosiale rettighetene. Dette skjer i forbindelse med Grunnlovens 200 års jubileum og at Menneskerettighetsutvalget i den anledning har fremlagt sin rapport til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.Vi ønsker å rette søkelys på om, og eventuelt hvilke, hvilke sosiale rettigheter bør inntas i Grunnloven, og hvilke konsekvenser en lovfesting av sosiale rettigheter vil medføre.

Bekreftede debattdeltakere:

- Carl I. Hagen, medlem av Menneskerettighetsutvalget - Charlotte Bayegan, juridisk rådgiver for menneskerettigheter i Røde Kors - Ketil Lund, tidligere dommer i Høyesterett - Aksel Hagen (sv) - Tolle Stabell fra Regjeringsadvokaten Ordstyrer: Helge Hjort, partner i Hestenes og Dramer & Co, styreleder for LPP Oslo og tidligere Helse- og sosialombud i Oslo

Velkommen til debatt!

Publisert 23. apr. 2012 16:59 - Sist endret 23. mars 2018 17:22