Juss-Buss reiser til høring i FN sin menneskerettskomité 24. og 25. oktober

 

Norge skal eksamineres i FN sin menneskerettskomité i Genève i Sveits 24. og 25. oktober.

Norge skal svare for hvordan forpliktelsene i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter gjennomføres. Juss-Buss vil sammen med blant annet Den Norske Advokatforening og Helsingforskomiteen være tilstedet i Genève i forbindelse med høringen.

 

Høringen vil ta utgangspunkt i Norges sjette rapport til FN-komiteen, som ble levert inn høsten 2009. I forbindelse med den forestående eksaminasjonen har Norge mottatt og besvart 21 spørsmål, en såkalt “list of issues”. Denne er utarbeidet av FN sin menneskerettskomité, og vil være sentrale under den muntlige utspørringen.

Sametinget, Norsk senter for menneskerettigheter og sivilt samfunn har bidratt med innspill underveis i arbeidet med Norges offisielle rapport. De samme aktørene, deriblant Juss-Buss, har også levert egne skyggerapporter til FN sin menneskerettskomité.

Eksaminasjonen kan følges live på www.ccprcentre.org eller http://www.ustream.tv/channel/un-human-rights-committee.

Publisert 21. okt. 2011 16:06 - Sist endret 23. mars 2018 17:21