Juss-Buss i Geneve på høring av Norge i FNs torturkomite

31. oktober til 2. november er Juss-Buss i Geneve på høring av Norge i FNs torturkomite. 31. oktober belyste Juss-Buss og andre organisasjoner fra NGO-forum for menneskerettigheter områder vi er bekymret for at Norge ikke tar på alvor. Den 1. november fikk Norge  spørsmål fra komiteen om gjennomføring av torturkonvensjonen. Mange av spørsmålene som ble tatt opp av Juss-Buss dagen før ble da stilt av komiteen til den norske delegasjonen. Daglig leder i Juss-Buss sier det blir spennende å se hva Norge svarer på spørsmålene den 2. november.

NGO-forum sine innspill til høringen kan leses her

 

Publisert 1. nov. 2012 14:38 - Sist endret 23. mars 2018 17:22