NYHETER

Høringsuttalelse - Forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte

Høsten 2010 skrev Juss-Buss høringsuttalelse om  forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte. Les mer her.

______________________________________________________

Ingen mennesker er ulovlig

Juss-Buss har sammen med 24 andre organinsasjoner sendt et åpent brev til justisminester Knut Storberget hvor vi krever at ministeren må gjøre noe med den økende underklassen av papirløse mennesker i Norge.

 

 

  

Publisert 16. des. 2010 11:51 - Sist endret 15. mars 2011 11:43