Forretning på bekostning av de fattige

Husleiegruppa på Juss-Buss har skrevet artikkel i Aftenposten om kommunale boliger i Oslo. Antall personer som bor i kommunalt disponerte boliger øker fra år til år. Standarden på boligene er imidlertid svært dårlig. Leietakere som allerede befinner seg i en vanskelig livssituasjon må finne seg i å bli plassert i gamle og slitne bygårder der både dårlig inneklima og skadedyr følger med. Husleiekontraktene er dessuten så strenge at leietakere risikerer å måtte betale store summer i erstatning til kommunen når de flytter ut. Slik forholdene er i dag, går det ut over de svakeste i samfunnet - de som allerede har mest å tape.

Artikkelen kan leses her.

Publisert 6. nov. 2013 08:59 - Sist endret 23. mars 2018 17:22