Med loven mot makta - Juss-Buss førti år!

Kjøp vårt splitter nye festskrift i anledning Juss-Buss' førtiårsjubileum!

Juss-Buss hadde sitt første saksmottak den 24. september 1971. En spartansk kontorinnredet buss ble kjørt ut til en forstad i Oslo for å gi gratis rettshjelp. Førti år senere har mye forandret seg, men ideen bak Juss-Buss ligger fast: engasjerte jusstudenter gir rettshjelp og bruker loven mot makta for å hjelpe dem som ikke selv klarer å hevde sine rettigheter.

Behovet for rettshjelp er fremdeles stort. For å markere førtiårsjubileet har vi laget en bredt sammensatt artikkelsamling som tar opp en rekke aktuelle temaer innen de områdene Juss-Buss arbeider. Artiklene bidrar til å avdekke hvordan svakheter i rettsystemet rammer de mest utsatte grup- pene i samfunnet, men er også ment å være et verktøy for dem som arbeider med rettshjelp og rettspolitikk.

Boken inneholder artikler som tar for seg rettshjelp og rettspolitikk, kriminalpolitiske temaer som barn i fengsel og helsehjelp til fanger, og rettssosiologiske arbeider om jusstudenter. De juridiske artiklene tar for seg temaer innen arbeidsrett, fengselsrett, EU/EØS-rett, utlendingsrett, boligrett og familierett. Forfatterne er alle anerkjente fagfolk. Mange er gamle Juss-Bussere som fremdeles er interesserte i og jobber med fagområdene de arbeidet med som studenter i Juss- Buss. Boken passer for studenter, forskere, rettshjelpere, advokater og alle andre som er engasjerte i eller jobber med saksområdene til Juss-Buss.

Boken koster 345 kr, og kan bestilles ved å sende mail til post@jussbuss.no, eller direkte fra Novus forlag, link: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=59&subgid=0&wwwalias=novus&pid=1381

 

Emneord: festskrift, jubileum
Publisert 23. sep. 2011 13:11 - Sist endret 23. sep. 2011 13:34