Debatt om fangers ytringsfrihet

 

Onsdag 19. september kl 18.00-21.00 arrangerer fengselsgruppa på Juss-Buss debatt på Frokostkjelleren

I kjølevannet av 22. juli har det oppstått en debatt om fangers ytringsfrihet bør innskrenkes. Allerede har fengslene skjerpet postkontrollen.  Er det riktig å la Breivik få innskrenke fangers ytringsfrihet?

Hovedspørsmålet for debatten vil være hvor langt fengslene skal gå i å begrense fangers ellers legitime ytringer? Hvor langt kan fengslene gå uten å komme i konflikt med minstestandarden i Grunnloven og i EMK?

Panelet består av:

Jon Wessel-Aas: partner i advokatfirmaet Bing Hodneland

Mette Yvonne Larsen: koordinerende bistandsadvokat i 22.juli-saken, advokat hos Stabell&Co

Njål Høstmælingen:forsker ved Senter for Menneskerettigheter (UiO), partner i International Law and Policy Institute, samt assosiert partner i Bull&Co

Sveinung Rotevatn: leder i Unge Venstre og jusstudent

Eivind Trædal: journalist i Klassekampen

Velkommen!

Publisert 6. sep. 2012 11:14 - Sist endret 23. mars 2018 17:22