Depositum til besvær

Husleiegruppa på Juss-Buss stiller seg kritiske til praksisen ved opprettelse og opphør av depositumskontoer i leieforhold.

Les Endre Waldals artikkel her. Artikkelen er også trykket i Juristkontakt. 

Publisert 26. nov. 2013 11:37 - Sist endret 23. mars 2018 17:35