Den nye formen for sosial dumping

Mona Mjøen McKiernan i sosial-, trygd- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet en artikkel i Juristkontakt om våre erfaringer med sosial dumping. McKiernan belyser hvordan den sosiale dumpingen i Norge i dag begynner å ta ny former.

Artikkelen kan leses her

Publisert 27. sep. 2013 11:21 - Sist endret 23. mars 2018 17:22