Debatt: Trenger vi forliksrådet?

Er det forsvarlig at Forliksrådet er første instans i et stort antall sivile saker - uten juridisk kompetanse?

Gjelds- og familierettsgruppa på Juss-Buss inviterer til debatt om forliksrådet tirsdag 21. februar fra kl. 18:00 Frokostkjelleren.

 

I panelet sitter:

- Hans Frode Kielland Asmyhr (Frp), medlem i Stortingets justiskomitè

- Harald Truslrud, dommer/rådsmedlem Oslo forliksråd

- Ruth Anker Høyer, Tingrettsdommer Oslo tingrett

- Svein H. Stavnes Wennevik, seksjonssjef Namsfogden i Oslo

 

Ordstyrer er Inge Lorange Backer, professor i sivilprosess ved UiO

Publisert 17. feb. 2012 15:15 - Sist endret 23. mars 2018 17:21