Debatt om straffedømtes gjeldsansvar

Juss-Buss inviterer til debatt om straffedømtes gjeldsansvar. Straffedømte må etter endt soning leve på fastsatte livsoppholdssatser i uoverskuelig fremtid for å kunne nedbetale straffegjeld. Svekker dette den straffedømtes muligheter for resosialisering? Hva med hensynet til offeret? Er det rimelig at skattebetalerne betaler erstatningen til offeret? I hvilken grad bør erstatningsansvar og bøter lempes, slik den nye bestemmelsen i SI-loven § 8 åpner for?

Debatten finner sted tirsdag 17. september kl. 18 i 3. etg. på Litteraturhuset. Se event på facebook for mer info. Velkommen!

Ordstyrer: 
- Nora Hallén, fra Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co


Panelet:
- Hans Fredrik Marthinussen, professor ved det juridiske fakultet ved UiB
- Michael Tetzschner, Høyre
- Ada Sofie Austegard, Stine Sofies stiftelse 
- Martin Gautestad Jakobsen, nestleder i Jussgruppen Way Back
- Jan-Erik Sandlie, ass. direktør ved Kriminalomsorgsdirektoratet

Publisert 12. sep. 2013 11:16 - Sist endret 23. mars 2018 17:22