Har du innspill til norsk boligpolitikk?

Kommunal- og Regionaldepartementet arbeider med en ny melding om norsk boligpolitikk og ønsker å høre hvilke erfaringer og råd folk flest har rundt det å bo. Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om boligpolitikk. Den legges frem ved årsskiftet.

På  http://blogg.regjeringen.no/boliginnspill/ ber Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete om innspill på tre  spørsmål:

Hva er god bolig for deg Hvordan kom du deg inn på boligmarkedet? Hva fungerer bra og hva fungerer dårlig med å leie bolig?

Juss-Buss oppfordrer alle til å gi innspill fram til 1. juli 2012.

Kommunal- og reionalminister Liv Signe Navasete

Publisert 25. juni 2012 14:17 - Sist endret 23. mars 2018 17:22