Årsrapport 2013 ute

Årsrapporten for Juss-Buss 2013 ligger nå ute på hjemmesiden. Her finner du informasjon om vår saksbehandling i 2013, hvor mange saker vi behandlet, hva slags saker det var og så videre. Rapporten kan du finne under fanen publikasjoner, eller lese her.

Publisert 20. feb. 2014 17:12 - Sist endret 23. mars 2018 17:35