Høringssvar vedrørende alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

FEG støttet departementets forslag om økt bruk av alternative reaksjoner til fengselsstraff. Vi viste til våre erfaringer med fengsel som rehabiliterende system, og fordelene som følger med alternative reaksjoner. Avslutningsvis kom vi også med innspill om at man også burde vurdere alternative reaksjoner for også andre mindre lovbrudd. Høringen kan leses her

Innhold

Publisert 7. juni 2012 10:58 - Sist endret 7. juni 2012 11:07