Alle trenger et sted å bo

Mona Mjøen McKiernan på sosialgruppa har skrevet leserinlegg til Injuria om retten til bolig for vanskeligstilte. McKiernan påpeker at retten til bolig ikke er lovfestet for vanskeligstilte i Norge, og at standarden på de kommunale boligene som tilbys er alt for dårlig.

Les artikkelen her.

Publisert 4. nov. 2013 14:09 - Sist endret 23. mars 2018 17:22